DMR 数字对讲机推荐
 37 12
发新话题

建议、意见反馈

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  在深圳新申请业余电台执照所需要提供的材料一览及说明 BG7IAE 2020-11-18 0 / 12893 2020-11-18 18:19 by BG7IAE
  深圳市业余无线电协会官方微信公众号 附件 BG7IAE 2018-4-1 0 / 254909 2018-4-1 20:04 by BG7IAE
  A类业余无线电台操作技术能力考试题库相关(下载) 附件 BG7IAE 2018-4-1 0 / 134373 2018-4-1 19:52 by BG7IAE
  业余无线电 - 火腿入门-2015修订版 附件 BD7OH 2016-4-15 5 / 141068 2016-6-12 09:35 by BG7IV
Icon21 [公告]-关于转发《无线电运动协会会刊补寄通知》的通知 BI7JCX 2012-3-19 0 / 30101 2012-3-19 13:04 by BI7JCX
  版块主题
  申请科技园中继437.300中继版块 bh7ni 2015-1-20 1 / 154145 2015-1-20 09:31 by BI7JCX
  请站长帮忙开通深圳数字实验中继439.790板块 bg7ivp 2013-5-16 4 / 15559 2013-5-25 09:09 by BI7JCX
  请版主帮忙开一个公明438.875中继子版块 BI7MLJ 2011-5-5 3 / 16207 2012-8-29 20:48 by lxlx69子非重酝
  友情链接 BG7PYO 2010-10-20 4 / 11409 2012-8-29 20:38 by lxlx69子非重酝
  BH7NWD ID已更改 BD7OH 2009-9-8 1 / 12810 2012-8-29 20:25 by lxlx69子非重酝
  求更名,我的呼号下来了! BI7NXA 2010-12-6 2 / 10055 2012-8-29 20:13 by lxlx69子非重酝
  【【请版主帮忙开一个龙岗、东莞438.675中继子版块】】】 BI7NKG 2011-6-29 2 / 18630 2011-6-29 18:28 by BI7NKG
  呼号下来了,麻烦管理员帮忙改下ID!谢谢! BI7OJB 2011-3-7 2 / 11232 2011-3-8 10:23 by BI7OJB
  麻烦管理员给我改一下ID,我是BH7POJ BH7POJ 2011-3-7 1 / 9836 2011-3-7 19:45 by BD7OH
  徐州火腿申请友情链接! BG4VBK 2010-11-3 1 / 11248 2010-11-4 11:02 by BI7JCX
  連線問題 vr2uui 2010-7-8 3 / 13075 2010-10-11 14:56 by 金程2010
  不能发图片 请管理员帮忙解决下 73 BH7PVE 2010-5-2 1 / 12506 2010-5-25 21:48 by BI7LZR
  为什么上不了图呢? BI7IWI 2009-8-13 2 / 11004 2010-5-2 00:24 by BH7PVE
  请帮忙重置密码 子曰 2009-11-7 2 / 12229 2010-3-17 23:15 by iloveyou6
  管理员请进 ve456838 2010-1-20 3 / 11820 2010-3-11 17:01 by vr2zvq
 37 12
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
华通淘宝店-无线电设备提供商  电话: 0755-83763900